SCB Easy Pay แม่มณี ช้อป 300 รับคืน 60 บาท

QR Code, การเงิน

0 ความเห็น

ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้คุณจ่ายง่ายๆ แค่สแกน ได้ทั่วไทย พร้อมรับเครดิตเงินคืน 60 บาทเมื่อใช้จ่ายด้วย SCB Easy Pay ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. เฉพาะลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
2. เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านการสแกน QR Code ด้วยบริการแอพพลิเคชั่น SCB Easy ที่ร้านค้ารับชำระ QR Code กับธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี 60 บาท โดยทางธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ของลูกค้าที่ใช้ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ทำรายการ
3. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 60 บาท/คน/เดือน
4. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการของร้านค้า กรณีมีปัญหาดังกล่าว กรุณาติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการ
5. เครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยนแปลง,แลกเปลี่ยน,ทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้บุคคลอื่นได้
6. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด

Comments

comments

แสดงความเห็น